Tradiční školní koleda tří králů

Fotogalerie

Základní škola v Chlumci nad Cidlinou již nejméně desetkrát zorganizovala pod záštitou Oblastní charity v Hradci Králové lednovou tříkrálovou sbírku. Žáci osmých ročníků letos zaučovali v koledování své spolužáky z šesté třídy. Ochotně je doprovázeli starší absolventi naší školy, kteří vždy na koledníky dohlížejí, případně podávají veřejnosti informace o organizaci sbírky. Čtyři skupiny králů letos chodily městem 6. 1. dopoledne. Jako každý rok se setkaly se vstřícností i odmítáním a musely celou akci se slušností zvládnout. Děkujeme všem zúčastněným dětem a jejich doprovodu. Poděkování patří také všem chlumeckým institucím, podnikům, obchodníkům a náhodným kolemjdoucím, kteří našim králům přispěli do jejich kasiček. Dohromady naše čtyři skupiny vykoledovaly 12 502 korun.

Eva Řezáčová

Předvánoční turnaj v košíkové

Tradiční klání v basketbalu na jeden koš vyplnilo předvánoční odpoledne ve škole. Tříčlenné týmy složené ze dvou chlapců a dívky sehrály turnaj v tělocvičně základní školy. Povzbuzování spolužáků doplnilo krásnou atmosféru a hnalo hráče ke sportovním výkonům. Vítězové byli všichni, kteří se zúčastnili. Vždyť ve zdravém těle je zdravý duch a kdo si hraje – nezlobí.
Mgr. Vladan Kárník

Advent – rozsvěcení města

V neděli 1. 12. v 17 hodin se konalo slavnostní rozsvícení našeho města Chlumce nad Cidlinou při příležitosti první adventní neděle. Již tradičně žáci napekli linecké pečivo a křupavé preclíky. Při pracovních činnostech jsme vyráběli adventní věnce, vánoční ozdoby a svícny. Výrobky jsme nabízeli na adventním trhu. Akce byla úspěšná. V letošním roce nám přálo i počasí. Vybrané peníze budou uloženy na účet SRPŠ a vhodně využity pro další činnost žáků naší školy.  Všem zúčastněným děkujeme za jejich spolupráci.

   Zástupci školního parlamentu

Mikulášský den

V pátek 6. prosince uspořádali žáci devátých tříd pro své mladší spolužáky z prvního stupně Mikulášský den. Pro prvňáčky tato akce probíhala ve velké tělocvičně. Druhé třídy měly Mikuláše v malé tělocvičně a v respiriu na prvním stupni. Třetí až páté třídy si užily bruslení s Mikulášem na ledě v Novém Bydžově. Samozřejmě nechyběli andělé a čerti, kteří hlavně menším žákům naháněli strach. Po čertovském řádění nastal klid a Mikuláš otevřel knihu hříchů. Poté se děti přesunuly na stanoviště, kde pro ně byla připravena celá řada zajímavých aktivit a pro první a druhé třídy i sladká odměna. Starší žáci si také zasoutěžili, ale především si užili bruslení. Celá akce se vydařila a všichni společně jsme strávili příjemné dopoledne.

                                                                   Zuzka Burčíková

Činnost školního parlamentu

Ve středu 18. prosince žáci naší školy navštívili domov seniorů V Podzámčí a potěšili jeho klienty vánočními koledami, které nacvičili při hodinách hudební výchovy. Vystoupení se líbilo a navodilo překrásnou vánoční atmosféru.

                                                         Adéla Schovánková