Zápis do 1. tříd na školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,
zápis proběhne Bez přítomnosti dětí v těchto dnech:

Čtvrtek 2. 4. 2020 – 12:00-16:00   Pátek 3. 4. 2020 – 9:00-12:00 

Zde si můžete zarezervovat termín. REZERVACE
K zápisu prosím přineste vyplněné dokumenty, které si stáhnete ze stránek školy.

1)  žádost o přijetí   – k zápisu s sebou zákonní zástupci přinesou průkaz totožnosti a rodný list dítěte

2)  žádost o odklad  – doloží vyšetření z PPP a od dětského lékaře (můžete dodat až po skončení mimořádných opatření)

                                      – není nutná osobní schůzkapouze sdělte mailem, zda dítě do naší školy nastoupí 

                                        – v rozhodnutí o přijetí se objeví pod loňským registračním číslem

3) přihláška do ŠD

Přineste si prosím vlastí propisku.

Způsob doručení žádosti:

– Pokud máte elektronický podpis, můžete zaslat mailem – maslakova@zschlumecnc.cz

– datovou schránkou

– osobně
K zápisu budete vpouštěni po jednom a budeme důrazně žádat o dodržení všech nařízení.
Zápis proběhne velice rychle, ale děti o motivační část zápisu nepřipravíme. Setkáme se v červnu, kdy proběhne i schůzka rodičů budoucích prvňáčků.
Veškeré informace maslakova @zschlumecnc.cz
Doufám, že vše společně zvládneme. Mgr. G.Masláková, zást.ředitelky

Výukové zdroje-angličtina

Žákům prvního a druhého stupně doporučujeme www.helpforenglish.cz , kde si mohou procvičovat slovní zásobu z učebnic Project 1-4 i s výslovností. Dále zde naleznou vysvětlené veškeré gramatické jevy i s následnými testy a vyhodnocením s opravou chyb. Plus mnoho dalších aktivit pro zájemce.

kolektiv angličtinářů


 

Informace o výuce

Vážení rodiče a žáci,
v současné nelehké době pro nás všechny stále vymýšlíme postupy, jak být s Vámi všemi ve spojení.
Největším problémem pro nás zůstává různorodost a někdy i absence zařízení, přes které by se dalo s Vámi komunikovat.
Zatím byly zadávané úkoly v programu Bakalář spíš na dobrovolné úrovni. Jelikož se situace stále nemění a i nadále zůstávají školy pro žáky uzavřeny, jsme nuceni tento způsob pozměnit.
I nadále budou zadávány úkoly. Budeme volit ale několik způsobů a vy si vyberete ten, který je pro Vás nejvhodnější. Nyní už budeme od Vás vyžadovat vypracované úkoly zpět a učitel Vám poskytne zpětnou vazbu, aby žák viděl, co zvládl a jakým způsobem. Domácí úkoly budou i nadále zveřejňovány jedenkrát týdně v programu Bakalář přes Vaše přístupová hesla. Vy, kteří máte bezproblémový přístup k internetu, posílejte vypracované úkoly svým vyučujícím e-mailem (scan, ofocené, přímo v e-mailu, …). Všechny e- mailové adresy ped. pracovníků jsou zveřejněny na stránkách školy.
Kdo nemáte běžně přístup k internetu, každé pondělí budou po deváté hodině připraveny úlohy (někdy i vysvětlení nové látky) ve vstupu do budovy školy. Úlohy budou v krabicích po ročnících. Škola je otevřena pro tyto účely a pro vydání potvrzení pro SSZ každý den v době od osmi do jedenácti hodin. Od středy do pátku budete naopak využívat stejná místa k odevzdání vypracovaných zadání.
Rozšiřujeme i on-line komunikaci s vyučujícími. Někteří vyučující s Vámi již tímto způsobem komunikují. Pokud se nastavená komunikace osvědčuje, nebudeme ji měnit.
Nechceme Vás přetěžovat, ale všichni si musíme plnit své úkoly.

Zdraví a klid Vám přeje
Mgr. Jana Bernartová, ředitelka ZŠ

Učebnice online

1 – Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz

Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj.


2 – Zde si můžete stáhnout učebnice nová škola:

http://www.novaskolabrno.cz/iuc-ke-stazeni/

zde si stáhněte aktivační klíč k požadované učebnici

www.novaskoladuha.cz/certifikaty-domaci-vyuka-2020

3 – Učebnice Fraus

https://www.fraus.cz/