ÚŘEDNÍ DNY O PRÁZDNINÁCH

Kancelář:
1. 7. 2020 – 15. 7. 2020  –  08:00 – 12:00

Vedení školy, kancelář:

18. 8. 2020 – 31. 8. 2020   –   08:00 – 12:00

Výběr učebnic na 2.stupni v letošním roce (2019 – 2020)

1) Připravte si učebnice podle seznamu, který vám zašlou třídní učitelé.
2) Učebnice dejte do pořádku – podepsat, vygumovat, slepit.
3) Učebnice, které jsou označeny slovem NEVRACET, nenoste vůbec do školy.
4) Výběr bude probíhat v termínu 22. – 26.6., datum a čas si s vámi domluví třídní učitel.
5) Učebnice do dalšího ročníku obdržíte v září.
6) Pokud někdo z naší školy odcházíte, odevzdáte VŠECHNY učebnice ze seznamu.

Michaela Černá

Sdělujeme rodičům a žákům školy, že v tomto pololetí nebudou podle směrnice MŠMT klasifikovány „výchovy“ (Vv, Hv, Tv, Pc, VOČ, atd.). Proto se Vám nyní v průběžné klasifikaci těchto předmětů  nezobrazí známka, ale písmeno H.
  Dále platí, že výstupní vysvědčení z II. pololetí  tohoto školního roku nebude uvedeno na přihláškách na další typ školy

Zábavné odpoledne pro budoucí prvňáčky

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, připravili jsme pro Vás a Vaše děti zábavné a informační odpoledne.

V úterý 16. a středu 17. 6 2020 v budově 1.stupně ZŠ. V případě zájmu se přihlaste na daný čas zde