Červená karkulka v Klicperově domě

Dne 21.září ve 13 hodin zahrála 6. D představení Červená karkulka v Klicperově domě v Chlumci nad Cidlinou s doprovodem paní učitelky Koliášové, se kterou tuto „operetku“ v loňském roce secvičila. Verzi Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka sehrálo 13 dětí.

Hlavní roli Karkulky hrála: Aya Ali Ibrahimova
babičku hrála: Sofie Lukešová
myslivce hrál: Kryštof Lukeš
Hlavní roli vlka hrál: Josef Kubát
holuby hrály: Leontýna Frýdová,Johanna Hadvigová a Lucie Trojanová
ptáčky hrál zbytek třídy
Kulisy nám vyrobili žáci loňských 9. tříd s paní učitelkou Evou Řezáčovou.
Na představení přišli lidé, kteří naplnili téměř celý sál. Vystoupení trvalo 15 minut.
Babička,Karkulka,myslivec a vlk zpívali do mikroportu a ptáčkové s holuby do mikrofonu. Všichni si představení užili a diváci nám hodně zatleskali.

Autorky články: Lukešová Sofie, Frýdová Leontýna

Fotogalerie

Memoriál Václava Runda

V pátek 11. října 2019 se v areálu střední odborné školy v Novém Bydžově uskutečnil již 7. ročník Memoriálu Václava Runda, závodu všestrannosti, který organizují pro žáky místních a okolních ZŠ studenti tamější školy. Na startovní listinu se zapsal rekordní počet tříčlenných družin z celkem osmi základních škol. Soutěžilo se v hodu granátem na cíl, ve střelbě ze vzduchovky, chození po laně, přenosu zraněného a na závěr podlézání překážek. Z naší školy nás jelo na tuto akci 12 a moc jsme si to užili.

Vojtěch Benisch,  8. D

Přespolní běh

3. října 2019 jsme se vydali vlakem do Hradce Králové na okresní kolo v přespolním běhu. Jeli jsme tam ve složení tří týmů. Starší holky, kluci a mladší kluci. Počasí nám moc nepřálo, ale i tak jsme to zaběhli suprově. Nejlíp to však zaběhli Jirka Zima, Sabina Hálová a Vít Staněk. Do krajského kola postoupil tým starších děvčat a mladších chlapců. Odvezli si z Hradce stříbrné medaile.

A tak jsme se vydali 10. října 2019 do Jičína na krajské kolo, kde nám počasí už vůbec nepřálo, protože strašně pršelo a byla docela zima, ale zvládli jsme to. Mladší kluci se umístili na krásném 7. místě a starší holky na krásném 6. místě v kraji. Cestou zpátky na vlak jsme už přes provazce deště neviděli na cestu a byli jsme promáchaní až na kost. Ale pak jsme přijeli do Chlumce se spoustou zážitků a s dobrou náladou. Doufám, že se nám povedou takové úspěchy i příště a možná i lepší.

Michaela Jelínková, 8. D

Děkuji všem za skvělou reprezentaci naší školy, za sportovního a týmového ducha  a šíření dobré nálady.

Mgr. Lucie Synková

VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÝCH PRACÍ ŽÁKŮ

Dlouhodobá spolupráce Oblastní charity v Hradci Králové a naší základní školy je každoročně završena účastí našich žáků na výtvarné soutěži vyhlášené právě touto organizací. Témata soutěží vždy úzce souvisejí s charitativními činnostmi. Obrázky vznikají na konci školního roku, v září následujícího roku pak bývá vyhlášení vítězů s kulturním programem a výstava všech zaslaných prací v budově Krajského úřadu v Hradci Králové. Nejinak tomu bylo i letos, kdy bylo zvoleno téma – POMÁHÁME SENIORŮM.

Tvůrci všech zaslaných obrázků (seznam je na nástěnce vedle sborovny) dostali od města Chlumec nad Cidlinou pět volných vstupů na filmová představení do Klicperova domu v Chlumci nad Cidlinou.

                                                                                                                      Eva Řezáčová

Ve středu 25. 9. jsme jeli do Hradce Králové na výstavu našich obrázků. Jeli jsme s paní učitelkou Evou Řezáčovou.

Hned po příjezdu na Krajský úřad v Hradci Králové jsme se „pozdravili“ tím, že nám holky ze ZUŠ ukázaly stepování. Na výstavě bylo hodně obrázků. Těšili jsme se, až se budou vyhlašovat ceny. Byly dvě kategorie – mladší a starší. Já jsem nic nevyhrála, ale bylo mi to jedno. Byla jsem ráda, že jsem si to užila. Dále nám cvičitelka psů ukázala dva psíky, kteří uměli plno zajímavých věcí. Nakonec přišel pán s holkami ze sboru Jitro a ty nám hezky zazpívaly. A potom i ti, kteří nic nevyhráli, dostali cenu v podobě chipsů, tyčinek a brambůrek. Pak jsme šli na vlak a odjeli zpátky do Chlumce.

                                                                                                          Dominika Sieglová, 6. A

Fotogalerie

Tvůrci oceněných obrázků:

  1. místo – Tereza Vokatá
  2. místo – Monika Stefanová a Natálie Svobodová
  3. místo – Anna Grohová
  4. místo – Barbora Maternová
  5. místo – Ludmila Šandová

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

Školní rok 2019/20 začíná v pondělí 2. září 2019

V 8 hodin se dostavíte do školní družiny, v 9 hodin bude slavnostní zahájení před budovou ZŠ a potom ve třídách.

Počet tříd závisí na počtu přijatých dětí. Do školy přijímáme všechny žáky, jejichž zákonní zástupci podají žádost o přijetí.

Při rozdělování do tříd bude brán zřetel na jednoho nejbližšího kamaráda, jinak je rozdělení

 a určení třídní učitelky v kompetenci školy.

Seznam pomůcek, které kupují rodiče

vybavený penál, pastelky, tužky, ořezávátko, guma

desky na číslice, desky na písmena, obaly na sešity

cvičební úbor – tepláky, tričko, kraťasy, cvičky do tělocvičny a tenisky na venkovní hřiště

bačkory v sáčku, lepící štítky se jménem, zástěra nebo staré tričko na VV, ručník, papírové kapesníky – VŠE PODEPSAT !!!

Nic dalšího nekupujte, vše si dokoupí třídní učitelky z peněz, které dáte na konto žáka.

Informace k placení školních akcí – konto žáka
           Z důvodu zjednodušení vybírání peněz na jednotlivé akce již několik let ve škole funguje tzv. konto žáka. Na začátku školního roku se složí celá částka najednou (po domluvě je možné v několika splátkách) nejlépe na bankovní účet školy nebo v hotovosti v kanceláři (1. patro na staré budově). Pro školní rok 2019-2020 byla pro žáky 1. tříd určena částka 2.200,- Kč. Z této sumy se hradí společný nákup dalších školních a výtvarných potřeb, pracovní sešity, během roku divadla, příspěvek SRPŠ, exkurze, výlety aj.

            Platbu nebo 1. splátku je nutné uhradit nejdéle do 18. 9. 2019 (pomůcky, první akce).
V notýsku budete mít pokyn k platbě a všechny nutné údaje (neposílejte dříve). Pro správnou identifikaci platby je nutné dodržet všechny pokyny.

            Všechny platby jsou součástí účetnictví školy, o všech akcích a platbách jsou rodiče informováni prostřednictvím notýsku. O zůstatku na kontě žáka si mohou rodiče kdykoliv požádat, informace dostanete na každé třídní schůzce. Před každou akcí je nutné mít na kontě dostatek finančních prostředků. Pokud tomu tak není, žáci se akce nezúčastní.

Pro bližší informace se můžete obrátit na zástupkyni ředitelky školy

Mgr. G. Masláková

mail –  maslakova@zschlumecnc.cz

Prezentace projektového dne aneb „Jak to bylo…“

Videa

Fotogalerie

Základní škola letos na podzim oslaví 120. výročí svého vzniku. Proto jsme se společně s našimi žáky rozhodli, že narozeniny naší školy oslavíme předem, a jak jinak, než prací. V pátek 31. května proběhl projektový den s názvem „Jak to bylo“, jemuž předcházely několikaměsíční přípravy, do kterých se zapojili učitelé i žáci obou stupňů naší školy, školní družina i jednotliví garanti. V nich se snažili zachytit nejen vývoj našeho města a školy, ale také starší či novější dějiny 20. století, dobové výrobky, řemesla, vynálezy, divadlo, výuku anglického jazyka či hudební výchovy, sport i cvičení, kulturu, žurnalistiku či lidové zvyky a tradice, vaření a pečení atd., atd., atd. Bylo toho na výběr opravdu hodně. Žáci na 1. stupni pracovali po třídách, každý z žáků 2. stupně si mohl vybrat téma, které ho zajímá. A tak se začalo připravovat, tvořit, shánět, zkoušet a nacvičovat, péct, šít, vyšívat a kreslit, lepit a nevím, co ještě.
31. května se žáci s vyučujícími sešli na výše uvedeném projektovém dni, aby vše doladili a dokončili tak, abychom v pondělí 3. června mohli na naší škole přivítat širokou veřejnost při prezentaci našeho projektového dne. Tipovali jsme, kolik hostů nás navštíví, a naše odhady předčila opravdu, ale opravdu velká návštěvnost. Přišlo skutečně mnoho rodinných příslušníků od těch nejstarších až po ty nejmenší v kočárcích, představitelé města a dalších organizací, ale i náhodní kolemjdoucí, protože k budově školy v pondělí odpoledne proudily opravdu davy, takže se možná někdo nechal i strhnout. I vstup starým historickým vchodem do budovy mohl být pro někoho příjemným zpestřením a pro ty starší milou připomínkou starých časů. Dle ohlasů veřejnosti jsme přesvědčeni, že se oslava vydařila a že návštěvníci byli spokojeni. To bylo vidět už na doslova nabitých chodbách v přízemí budovy a v prostorách, kde probíhaly jednotlivé prezentace a výstupy. Hukot jako v úle doprovázely spokojené tváře a úsměvy na nich. Kdo chtěl, mohl si prohlédnout celou budovu, bohužel nás zradil výtah, ale ten tu před 120 lety také nebyl, takže o to víc byla návštěva školy autentická.
Při prodeji našich výrobků a dalšího zboží se utržilo nádherných 13 tisíc korun, které budou sloužit tělesně handicapovaným žákům naší školy. Děkujeme!
Snad dobrou práci jsme odvedli, narozeniny školy oslavili, takže teď už si všichni zasloužíme toužebně očekávané prázdniny.

Mgr. Milena Komárková