Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

Školní rok 2019/20 začíná v pondělí 2. září 2019

V 8 hodin se dostavíte do školní družiny, v 9 hodin bude slavnostní zahájení před budovou ZŠ a potom ve třídách.

Počet tříd závisí na počtu přijatých dětí. Do školy přijímáme všechny žáky, jejichž zákonní zástupci podají žádost o přijetí.

Při rozdělování do tříd bude brán zřetel na jednoho nejbližšího kamaráda, jinak je rozdělení

 a určení třídní učitelky v kompetenci školy.

Seznam pomůcek, které kupují rodiče

vybavený penál, pastelky, tužky, ořezávátko, guma

desky na číslice, desky na písmena, obaly na sešity

cvičební úbor – tepláky, tričko, kraťasy, cvičky do tělocvičny a tenisky na venkovní hřiště

bačkory v sáčku, lepící štítky se jménem, zástěra nebo staré tričko na VV, ručník, papírové kapesníky – VŠE PODEPSAT !!!

Nic dalšího nekupujte, vše si dokoupí třídní učitelky z peněz, které dáte na konto žáka.

Informace k placení školních akcí – konto žáka
           Z důvodu zjednodušení vybírání peněz na jednotlivé akce již několik let ve škole funguje tzv. konto žáka. Na začátku školního roku se složí celá částka najednou (po domluvě je možné v několika splátkách) nejlépe na bankovní účet školy nebo v hotovosti v kanceláři (1. patro na staré budově). Pro školní rok 2019-2020 byla pro žáky 1. tříd určena částka 2.200,- Kč. Z této sumy se hradí společný nákup dalších školních a výtvarných potřeb, pracovní sešity, během roku divadla, příspěvek SRPŠ, exkurze, výlety aj.

            Platbu nebo 1. splátku je nutné uhradit nejdéle do 18. 9. 2019 (pomůcky, první akce).
V notýsku budete mít pokyn k platbě a všechny nutné údaje (neposílejte dříve). Pro správnou identifikaci platby je nutné dodržet všechny pokyny.

            Všechny platby jsou součástí účetnictví školy, o všech akcích a platbách jsou rodiče informováni prostřednictvím notýsku. O zůstatku na kontě žáka si mohou rodiče kdykoliv požádat, informace dostanete na každé třídní schůzce. Před každou akcí je nutné mít na kontě dostatek finančních prostředků. Pokud tomu tak není, žáci se akce nezúčastní.

Pro bližší informace se můžete obrátit na zástupkyni ředitelky školy

Mgr. G. Masláková

mail –  maslakova@zschlumecnc.cz

ÚŘEDNÍ DNY O PRÁZDNINÁCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHLUMEC NAD CIDLINOU, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ
Kozelkova 123/IV., 503 51 Chlumec nad Cidlinou, tel.: 495 484 570

ÚŘEDNÍ DNY O PRÁZDNINÁCH

Kancelář:
1. 7. 2019 – 12. 7. 2019
od 8.00 hodin do 12.00 hodin


Vedení školy, kancelář:

19. 8. 2019 – 30. 8. 2019
od 8.00 hodin do 12.00 hodin


V Chlumci nad Cidlinou Mgr. Jana Bernartová, dne 28.6.2019 ředitelka školy

Školní parlament

Chtěly bychom se s vámi podělit s našimi zkušenostmi předsedkyně a místopředsedkyně školního parlamentu. Zpětně se domníváme, že na začátku školního roku nebyla naše práce odváděna na 100%. Teprve jsme poznávaly, co tato práce obnáší. Postupem času jsme se zdokonalovaly a snažíme se o to i teď. Zároveň si odnášíme spoustu zkušeností, které se nám budou v životě hodit. Za celý školní rok žákovský parlament uskutečnil mnoho akcí tradičních, ale i nových. Probíhaly například soutěže ve výzdobě dveří tříd, soutěž ve vaření „Prostřeno“, akce Mikuláš a Dětský den pro 1. Stupeň. Uskutečnil se prodej výrobků na Adventní neděli. Rezervy jsou určitě v přístupu některých tříd a jejich zapojení do konkrétních činností. Na druhou stranu bychom chtěly pochválit některé naše mladé kolegy, kteří se do práce zapojili. Spolužáci z osmých ročníků nás doprovázeli na jednání s vedením školy, aby postupně nabírali potřebné zkušenosti. Příští školní rok už to bude zase na nich. Za jejich odvedenou práci bychom jim chtěli poděkovat. Zároveň chceme poděkovat paní učitelce Jadrné, která tolerovala naše chyby, dále paní ředitelce a celému vedení školy za spolupráci v tomto školním roce.

Petra Cholastová , Natálie Škrlová
předsedkyně a místopředsedkyně školního parlamentu

Zástupci školního parlamentu se na svých schůzkách sešli celkem desetkrát. Organizovali společné akce. Zároveň se podíleli na předávání informací do svých tříd a řešení problémů v průběhu školního roku. Poděkování za vykonanou práci patří především Petře Cholastové, Natálii Škrlové a Davidu Štěrbovi z 9. B. Nejaktivnější členové se 17. 6. za odměnu zúčastnili exkurze do Senátu ČR.

Mgr. Hana Jadrná

HISTORICKÝ ÚSPĚCH NAŠICH “ATLETEK”

Pohár rozhlasu – 51. ročník atletické soutěže školních družstev
Pohár rozhlasu je tradiční prestižní každoroční soutěž, která vytváří a udržuje atletické tradice na školách. Družstva všech škol na území ČR soutěží v příslušných věkových kategoriích. Družstvo tvoří maximálně 12 závodníků. Kategorie mladších žáků byla letos určena pro děti narozené v r. 2005, 2006, 2007 a kategorii starších žáků tvořily ročníky 2003, 2004, 2005.

Disciplíny:
Kategorie IV – starší žáci
60 m, 1500 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 4 kg, štafeta 4 x 60 m
Kategorie IV – starší žákyně
60 m, 800 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 3 kg, štafeta 4 x 60 m
Kategorie III – mladší žáci
60 m, 1000 m, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem 150 g, štafeta 4 x 60 m

Kategorie III – mladší žákyně
60 m, 600 m, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem 150g, štafeta 4 x 60 m
Závodí se podle pravidel atletiky. Závodník může startovat nejvýše ve dvou disciplínách a štafetě. Za družstvo můžou startovat 3 závodníci v jedné disciplíně, z nichž dva nejlepší bodují. V běhu na 4 x 60 m můžou startovat 2 štafety, boduje lepší štafeta. Vítězí družstvo s nejvyšším součtem bodů ze všech disciplín.
A jak jsme si vedli? Skvěle.
Na atletickém stadionu v Hradci Králové starší chlapci i starší děvčata vybojovali krásná 6. místa v okrese. V mladších žácích překvapili hoši svojí bojovností a odměnou jim byly bronzové medaile na krku a pohár pro 3. nejlepší tým v okrese.
A mladší žákyně? Ty se probojovaly do krajského kola. Za velmi krutých klimatických podmínek dne 22. 5. 2019, kdy nikdo ze zúčastněných nevěřil, že závody opravdu proběhnou, se děvčata překonala. Navzdory dešti, větru, chladu, bahnu…
Dívky ve složení Sabina Hálová, Klára Jansová, Michaela Jelínková, Stella Valentová, Johana Melišová, Karolína Staňková, Amálie Novotná, Žaneta Pihýrová, Petra Švecová, Tereza Hanušová a Soňa Šimonová (v okrese) dokázaly nemožné. Jsou 2. nejlepším atletickým týmem v celém královéhradeckém kraji, a to jen o pár bodíků za vítěznou sportovní ZŠ Štefcova.
Máme 2. nejrychlejší štafetu v kraji (Sába, Stella, Klára, Kája), krajskou přebornici ve skoku vysokém (Žaneta), krajskou přebornici v hodu kriketovým míčkem (Johana), na bedně jsou dívky i ve skoku dalekém (Amálka) a běhu na 600 m (Sába).
Po doběhu sprintu v promáčených tretrách zaznělo: „Paní učitelko, ty holky jsou fakt mega rychlé!“ A aby nebyly. Vždyť dívky závodily s nejlepšími atletkami ze zhruba 60 škol v kraji. Výsledky jsou ke zhlédnutí na online.atletika.cz.
Odměnou jim budiž krásný pocit, zážitek na celý život a vlídné přivítání v ředitelně školy.
Děvčata děkuji. Byla jste dobrá parta a každá z vás přispěla k tomuto úspěchu. Bylo to super.
Top výkony:
Běh 600 m – 1:58 min Sabina Hálová
Běh 60 m – 8.93 s Stella Valentová
Štafeta 4 x 60 m – 34.49 s Sabina Hálová, Stella Valentová, Klára Jansová, Karolína Staňková
Hod kriketovým míčkem – 45.95 m Johana Melišová
Skok daleký – 4.05 m Amálie Novotná
Skok vysoký – 1.38 m Žaneta Pihýrová

Mgr. Lucie Synková

Pobyt v přírodě 5. A a 5. B

Čtvrtek 13. 6. 2019
V noci slibované bouřky nepřišly a ranní sluníčko vystřídala hustá mlha. Dopolední část byla opět věnována českému jazyku a matematice, které po hodině procvičování vytřídaly deskové, karetní a sportovní hry. Při odpolední hře na „obchodníky a překupníky“ si děti celkem zaběhaly 🙂 Večer se bude nést  v duchu vyhlášení nejlepších kouzelníků a čarodějek. No a co nás čeká na úplný závěr? Samozřejmě DISKO !!!!! 🙂 Fotografie v galerii. Zítra čáááááááu
Středa 12. 6. 2019
Dnes rychlá snídaně a hurá na 7 km dlouhý dopolední výlet do Deštné. Odpoledne děti strávily částečné v bazénu, protože dusno a teplo k tomu přímo vybízelo. Následovaly kouzelnické hry v týmech. Večer nás čeká opekání buřtíků a párečků 🙂 Celkem se tu přejídáme, příští týden dietka 😀 Doufáme, že k nám avizované bouřky nepříjdou a krásné počasí vydrží ještě zítra. Fotografie doplněny v galerii.
Úterý 11. 6. 2019
Noc a ranní probuzení s následnou rozcvičkou venku proběhlo v pořádku a bez újmy. Dopoledne se děti věnovaly krátkému opakování českého jazyka a matematiky. Odpoledne většina naskákala do bazénu, jelikož bylo děsné vedro 🙂 Nyní pokračuje odpolední program výrobou a soutěžení s košťaty. Večer na děti čeká psaní pošty. Teď jdeme na kuřátko 😛 a zítra výlet do Deštné. Fotografie doplněny v galerii.
Pondělí 10. 6. 2019
Cesta na Horskou chatu Radost proběhla v pořádku. Díky krásnému slunečnému počasí jsme si užili spoustu zábavy. Děti byly rozděleny do družstev, ve kterých hrály seznamovací hry, stavěly domečky v lese a vymýšlely týmové erby a pokřiky. Večer je čeká sportovní a taneční workshop a pro fotbalové nadšence jeden poločas utkání Česká republika x Černá Hora. Zítra opět nashledanou 🙂

Prezentace projektového dne aneb „Jak to bylo…“

Videa

Fotogalerie

Základní škola letos na podzim oslaví 120. výročí svého vzniku. Proto jsme se společně s našimi žáky rozhodli, že narozeniny naší školy oslavíme předem, a jak jinak, než prací. V pátek 31. května proběhl projektový den s názvem „Jak to bylo“, jemuž předcházely několikaměsíční přípravy, do kterých se zapojili učitelé i žáci obou stupňů naší školy, školní družina i jednotliví garanti. V nich se snažili zachytit nejen vývoj našeho města a školy, ale také starší či novější dějiny 20. století, dobové výrobky, řemesla, vynálezy, divadlo, výuku anglického jazyka či hudební výchovy, sport i cvičení, kulturu, žurnalistiku či lidové zvyky a tradice, vaření a pečení atd., atd., atd. Bylo toho na výběr opravdu hodně. Žáci na 1. stupni pracovali po třídách, každý z žáků 2. stupně si mohl vybrat téma, které ho zajímá. A tak se začalo připravovat, tvořit, shánět, zkoušet a nacvičovat, péct, šít, vyšívat a kreslit, lepit a nevím, co ještě.
31. května se žáci s vyučujícími sešli na výše uvedeném projektovém dni, aby vše doladili a dokončili tak, abychom v pondělí 3. června mohli na naší škole přivítat širokou veřejnost při prezentaci našeho projektového dne. Tipovali jsme, kolik hostů nás navštíví, a naše odhady předčila opravdu, ale opravdu velká návštěvnost. Přišlo skutečně mnoho rodinných příslušníků od těch nejstarších až po ty nejmenší v kočárcích, představitelé města a dalších organizací, ale i náhodní kolemjdoucí, protože k budově školy v pondělí odpoledne proudily opravdu davy, takže se možná někdo nechal i strhnout. I vstup starým historickým vchodem do budovy mohl být pro někoho příjemným zpestřením a pro ty starší milou připomínkou starých časů. Dle ohlasů veřejnosti jsme přesvědčeni, že se oslava vydařila a že návštěvníci byli spokojeni. To bylo vidět už na doslova nabitých chodbách v přízemí budovy a v prostorách, kde probíhaly jednotlivé prezentace a výstupy. Hukot jako v úle doprovázely spokojené tváře a úsměvy na nich. Kdo chtěl, mohl si prohlédnout celou budovu, bohužel nás zradil výtah, ale ten tu před 120 lety také nebyl, takže o to víc byla návštěva školy autentická.
Při prodeji našich výrobků a dalšího zboží se utržilo nádherných 13 tisíc korun, které budou sloužit tělesně handicapovaným žákům naší školy. Děkujeme!
Snad dobrou práci jsme odvedli, narozeniny školy oslavili, takže teď už si všichni zasloužíme toužebně očekávané prázdniny.

Mgr. Milena Komárková