Jak se přihlásit do google účtu

Přihlášení do školní domény na Gsuite:

Každý žák ZŠ má vytvořen Google účet na školní doméně.

Třídní učitel Vám sdělí heslo pro první přihlášení.

Jak se přihlásit na školní Google účet : přihlášení

Když nemám Google účet:

V případě že nemáte Google účet můžete se  do schůzky přihlásit pomocí obdrženého kódu

videokonference

Školní družina

Školní družina nabízí rodičům možnost vyzvednout si věci dětí a to
úterky 12.5, a 19.5. od 8.00 do 10.00 a čtvrtky 14.5. a 21.5 od 14.00 do 16.00 hod. nebo po domluvě s vychovatelkou.

Vážení rodiče

Vláda umožnila přítomnost některých žáků v ZŠ v několika vlnách. Jako první mohou nastoupit žáci devátých ročníků. Na tuto skutečnost reaguje i naše škola a od 11. 5. nabízíme této věkové skupině žáků připravující se na přijímací zkoušky na SŠ výuku českého jazyka a matematiky. Od 25. 5. budou moci navštěvovat školu i žáci prvního stupně.
Každé přihlášené dítě musí mít podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění od zákonného zástupce. Abychom zabránili většímu shromáždění žáků na jednom místě, budeme vcházet do budov a vycházet z nich několika vchody. Ze stejného důvodu nebudeme pro ukládání obuvi a oblečení využívat v této době šatnu, ale děti si uloží obuv do přinesené tašky. Omlouvat žáky z přihlášené výuky budete přes svého třídního učitele. Další informace najdete v přiložených dokumentech, které se průběžně aktualizují.
Vždy musíme dodržovat veškerá pravidla pro ochranu zdraví (Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 a další předpisy).

Mgr. Jana Bernartová

Čestné prohlášení

Ochrana zdraví

Průvodní dopis MŠMT