Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

Školní rok 2019/20 začíná v pondělí 2. září 2019

V 8 hodin se dostavíte do školní družiny, v 9 hodin bude slavnostní zahájení před budovou ZŠ a potom ve třídách.

Počet tříd závisí na počtu přijatých dětí. Do školy přijímáme všechny žáky, jejichž zákonní zástupci podají žádost o přijetí.

Při rozdělování do tříd bude brán zřetel na jednoho nejbližšího kamaráda, jinak je rozdělení

 a určení třídní učitelky v kompetenci školy.

Seznam pomůcek, které kupují rodiče

vybavený penál, pastelky, tužky, ořezávátko, guma

desky na číslice, desky na písmena, obaly na sešity

cvičební úbor – tepláky, tričko, kraťasy, cvičky do tělocvičny a tenisky na venkovní hřiště

bačkory v sáčku, lepící štítky se jménem, zástěra nebo staré tričko na VV, ručník, papírové kapesníky – VŠE PODEPSAT !!!

Nic dalšího nekupujte, vše si dokoupí třídní učitelky z peněz, které dáte na konto žáka.

Informace k placení školních akcí – konto žáka
           Z důvodu zjednodušení vybírání peněz na jednotlivé akce již několik let ve škole funguje tzv. konto žáka. Na začátku školního roku se složí celá částka najednou (po domluvě je možné v několika splátkách) nejlépe na bankovní účet školy nebo v hotovosti v kanceláři (1. patro na staré budově). Pro školní rok 2019-2020 byla pro žáky 1. tříd určena částka 2.200,- Kč. Z této sumy se hradí společný nákup dalších školních a výtvarných potřeb, pracovní sešity, během roku divadla, příspěvek SRPŠ, exkurze, výlety aj.

            Platbu nebo 1. splátku je nutné uhradit nejdéle do 18. 9. 2019 (pomůcky, první akce).
V notýsku budete mít pokyn k platbě a všechny nutné údaje (neposílejte dříve). Pro správnou identifikaci platby je nutné dodržet všechny pokyny.

            Všechny platby jsou součástí účetnictví školy, o všech akcích a platbách jsou rodiče informováni prostřednictvím notýsku. O zůstatku na kontě žáka si mohou rodiče kdykoliv požádat, informace dostanete na každé třídní schůzce. Před každou akcí je nutné mít na kontě dostatek finančních prostředků. Pokud tomu tak není, žáci se akce nezúčastní.

Pro bližší informace se můžete obrátit na zástupkyni ředitelky školy

Mgr. G. Masláková

mail –  maslakova@zschlumecnc.cz

Prezentace projektového dne aneb „Jak to bylo…“

Videa

Fotogalerie

Základní škola letos na podzim oslaví 120. výročí svého vzniku. Proto jsme se společně s našimi žáky rozhodli, že narozeniny naší školy oslavíme předem, a jak jinak, než prací. V pátek 31. května proběhl projektový den s názvem „Jak to bylo“, jemuž předcházely několikaměsíční přípravy, do kterých se zapojili učitelé i žáci obou stupňů naší školy, školní družina i jednotliví garanti. V nich se snažili zachytit nejen vývoj našeho města a školy, ale také starší či novější dějiny 20. století, dobové výrobky, řemesla, vynálezy, divadlo, výuku anglického jazyka či hudební výchovy, sport i cvičení, kulturu, žurnalistiku či lidové zvyky a tradice, vaření a pečení atd., atd., atd. Bylo toho na výběr opravdu hodně. Žáci na 1. stupni pracovali po třídách, každý z žáků 2. stupně si mohl vybrat téma, které ho zajímá. A tak se začalo připravovat, tvořit, shánět, zkoušet a nacvičovat, péct, šít, vyšívat a kreslit, lepit a nevím, co ještě.
31. května se žáci s vyučujícími sešli na výše uvedeném projektovém dni, aby vše doladili a dokončili tak, abychom v pondělí 3. června mohli na naší škole přivítat širokou veřejnost při prezentaci našeho projektového dne. Tipovali jsme, kolik hostů nás navštíví, a naše odhady předčila opravdu, ale opravdu velká návštěvnost. Přišlo skutečně mnoho rodinných příslušníků od těch nejstarších až po ty nejmenší v kočárcích, představitelé města a dalších organizací, ale i náhodní kolemjdoucí, protože k budově školy v pondělí odpoledne proudily opravdu davy, takže se možná někdo nechal i strhnout. I vstup starým historickým vchodem do budovy mohl být pro někoho příjemným zpestřením a pro ty starší milou připomínkou starých časů. Dle ohlasů veřejnosti jsme přesvědčeni, že se oslava vydařila a že návštěvníci byli spokojeni. To bylo vidět už na doslova nabitých chodbách v přízemí budovy a v prostorách, kde probíhaly jednotlivé prezentace a výstupy. Hukot jako v úle doprovázely spokojené tváře a úsměvy na nich. Kdo chtěl, mohl si prohlédnout celou budovu, bohužel nás zradil výtah, ale ten tu před 120 lety také nebyl, takže o to víc byla návštěva školy autentická.
Při prodeji našich výrobků a dalšího zboží se utržilo nádherných 13 tisíc korun, které budou sloužit tělesně handicapovaným žákům naší školy. Děkujeme!
Snad dobrou práci jsme odvedli, narozeniny školy oslavili, takže teď už si všichni zasloužíme toužebně očekávané prázdniny.

Mgr. Milena Komárková

Míčové sporty v hale

Únor a březen jsou měsíce, kdy venku vládne paní Zima, takže sportovní klání mezi školami probíhají ve vnitřních prostorách hal a tělocvičen.

I letos se naši žáci aktivně zapojili do řady soutěží vypsaných Asociací školních sportovních klubů. Měli příležitost poměřit své síly s ostatními týmy celého královéhradeckého okresu ve vypsaných disciplínách. Sestavili jsme družstva tak, že jsme nakonec měli zastoupení ve většině míčových sportů hraných na základních školách. Mezi nejoblíbenější patří vybíjená, přehazovaná, volejbal a basketbal. Zaznamenali jsme pár postřehů z těchto akcí od přímých účastníků. Děkuji všem žákům za vzornou reprezentaci naší školy a věřím, že to pro ně, stejně jako pro mě, byly skvěle a smysluplně strávené chvíle.

Mgr. Lucie Synková, učitelka TV

Vybíjená 6. tříd – chlapci

Na vybíjenou jsme odjeli dne 27. 3. 2019 vlakem v 7:40. Do Hradce Králové jsme přijeli v 8:10 a odjeli do haly v Třebši. Když jsme přijeli, šli jsme se převléknout a ihned se rozházet. Los nám přidělil ve skupině silné soupeře. Prohráli jsme sice pouze jeden poločas, ale i toto drobné zaváhání nás odsunulo k bojům o 4. – 6. místo. Další zápasy jsme zvládli a celkově se umístili na 4. místě. Bramborová medaile z dvanácti týmů je super úspěch. Byli jsme rádi a jeli jsme domů.

Petr Pihýr, 6.D

Basketbal 6. – 7. tříd – chlapci

Dne 19. 3. 2019 jsme se vydali vlakem do Nového Bydžova na basketbalový turnaj. Náš tým se skládal z žáků 7. a 6. tříd. Do Nového Bydžova jsme přijeli s dobrou náladou a s očekáváním, jak to vše bude probíhat. Turnaje se zúčastnilo 6 týmů z okolních škol. Nám se bohužel podařilo získat jenom jedno vítězství a tak jsme skončili na posledním místě. „Na oslavu“ našeho 6. místa jsme si koupili šampaňské, z něhož polovina skončila na podlaze šatny. Až na výsledek jsme si celý turnaj užili a budeme tak na něj vzpomínat jen v dobrém.

Filip Kala, 7.C

Přehazovaná 7. -8. tříd – dívky

Dne 20. 2. 2019 jsme vyrazily ve složení: Valentová Stella, Pihýrová Žaneta, Rusínová  Alena, Schovánková Adéla, Hanušová Tereza, Šantrochová Ema, Jansová Klára, Grohová Anna, Melišová Johana, Hrochová Alexandra a Jelínková Michaela do Hradce Králové na okresní kolo v přehazované. Na začátku byly všechny týmy rozděleny do dvou skupin. V naší skupině jsme všechny čtyři týmy porazily a tak jsme postoupily do finále. Do krajského kola postupuje jen jeden tým. My jsme zápas o první místo nezvládly a prohrály jsme o tři body. Takže jsme bohužel nepostoupily, ale i tak to pro nás byl velký úspěch. Skončily jsme na krásném druhém místě v královéhradeckém okrese. Domů jsme si odvezly stříbrné medaile.

Michaela Jelínková, 7.D