Stroj na jedničky

Vážení rodiče,
naše škola se přihlásila do projektu firmy TAKTIK „Stroj na jedničky“.  Přihlášeným žákům bylo z konta původně odečteno 250,- Kč. Jelikož si firma fakturovala pouze 175,- Kč, byla odečtená částka opravena. Distancujeme se od prohlášení různých médií, že „škola na Vás vydělává“. Projekt se nám líbil, protože zábavnou formou podporuje učení a opakování a vy jste rozhodli o tom, že to svým dětem umožníte. Odečítáme pouze částku, kterou jsme firmě zaplatili, škola není zřízena za účelem zisku a žádné takové aktivity firem nepodporujeme.

Mgr. Jana Bernartová

LITERÁRNÍ CENA ANTONÍNA LAUTERBACHA 2016

Lauter tetert            Ve čtvrtek 19. května 2016 se konal v Klicperově domě již osmý ročník literární soutěže o „Literární cenu Antonína Lauterbacha“. Letošní ročník byl mimořádný v tom, že se konal pod záštitou místopředsedkyně Senátu PČR Mgr. Miluše Horské, která se soutěže osobně zúčastnila a vítěze osobně odměnila věcnými cenami.            Letošního 8. ročníku se zúčastnilo celkem 43 soutěžících z 9 základních škol, z čehož bylo 8 škol z Královéhradeckého kraje a jedna škola z kraje Pardubického. Soutěž je již několik let zařazena mezi krajské soutěže Královéhradeckého kraje a je také z kraje dotována. Mezi další významné sponzory patří již tradičně Město Chlumec nad Cidlinou, které bylo v letošním roce i spolupořadatelem soutěže. Na úspěšném průběhu se podíleli i další sponzoři jako Kovoplast a.s. Chlumec nad Cidlinou, Nakladatelství Albatros Praha, 2EL s.r.o. Nový Bydžov, Kinský dal Borgo a.s. a Český rozhlas Hradec Králové, který byl i mediálním partnerem celé soutěže. Pro soutěžící byl připraven i doprovodný kulturní program. Děti soutěžící ve 3. a 4. kategorii navštívily chlumecké regionální muzeum Loreta a děti z prvních dvou kategorií navštívily zámek Karlova koruna.

Samotná soutěž se nesla ve velice přátelské atmosféře a výkony všech soutěžících si zaslouží velký obdiv a uznání poroty. Na závěr zbývá snad jen poznamenat, že soutěž o „Literární cenu Antonína Lauterbacha“ je jednou z prestižních soutěží Královéhradeckého kraje pro žáky základních škol. Svým rozsahem a významem přesahuje Literární cena Antonína Lauterbacha nejen hranice našeho regionu, ale i Královéhradeckého kraje, zviditelňuje naše město Chlumec nad Cidlinou a připomíná jméno učitele, divadelníka a čestného občana města, pana Antonína Lauterbacha.

Porota měla při hodnocení nesnadný úkol, protože výkony soutěžících byly velice vyrovnané. Porota se proto rozhodla kromě vítěze v dané kategorii udělit i druhé ceny. Absolutní vítězkou a nositelkou „Literární ceny Antonína Lauterbacha“ pro rok 2016 se stala Kateřina Lingrová ze ZŠ V. K. Klicpery v Novém Bydžově. Chlumecká škola zaznamenala úspěch ve IV. kategorii – 8. – 9. ročník, ve které zvítězila Kateřina Svobodová z 8. C.

Všechny děti, které se zúčastnili soutěže, obdržely knižní odměny a pamětní listy. Pro vítěze bylo tentokrát nachystáno více cen než obvykle. Kromě knižních cen obdržely i osobní ceny od paní místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horské. Na vítěze v jednotlivých kategoriích čekaly ještě dva zajímavé výlety. V pondělí 23. května 2016 jsme navštívili Český rozhlas v Hradci Králové, kde byl s dětmi natočen krátký rozhovor a kde si děti si mohly prohlédnout jednotlivá pracoviště rozhlasu. Na závěr dostaly drobné propagační dárky Českého rozhlasu. Druhý výlet pro vítěze se uskutečnil 2. června 2016, kdy vítězové soutěže navštívili pražský Valdštejnský palác, v němž sídlí Senát PČR, a prohlédli si historické interiéry. Po prohlídce paláce se zúčastnili promenádního koncertu ve Valdštejnské zahradě.

 

Mgr. Milena Komárková

Třídíme s Nikitou

 

20. 6. 2016

Slavnostní předání cen v ZOO Dvůr králové n. L. ve výtvarné soutěži Královéhradeckého kraje „Třídíme s Nikitou“ , kde třída 5. A obsadila 2. místo

Dětský den

Dne 1. 6. 2O16 uspořádaly deváté třídy pro žáky prvního stupně dětský den. Třídy byly rozděleny do skupin s různým programem. V zámeckém parku byly připraveny dva okruhy šipkované, v jejichž závěru na účastníky čekala sladká odměna. Čtvrté a páté třídy změřily své síly ve vybíjené a ve fotbale na hřišti pod sokolovnou. První, druhé a třetí třídy soutěžily na školním dvoře v různých disciplínách. Děti si domů odnesly různé ceny a doufáme, že i mnoho hezkých zážitků.

Zástupci školního parlamentu

Pohár rozhlasu – okresní kolo

111 222

Naše mladší žákyně bodovaly na Poháru rozhlasu

Dne 6. května se nominované žákyně šestých a sedmých tříd zúčastnily okresního kola atletické soutěže Pohár rozhlasu v Hradci Králové. I přes velkou konkurenci a nervozitu dívky po chvíli zjistily, že mají šanci na umístění. Veronika Havlínová zaběhla druhý nejlepší čas v 60 m a následně Eliška Novotná třetí nejlepší čas v 600 m následována Adélou Sklenářovou (4. místo). Skvěle byla zaběhnutá i štafeta (2. místo) a Natálie Janouchová hodila 50 m kriketovým míčkem, což jí zajistilo první příčku. Výkony ostatních dívek nebyly o nic horší, všechny se pohybovaly kolem desáté příčky v dané disciplíně. Společně si team nakonec odvezl stříbro, což byl pro všechny skvělý pocit a všichni měli velkou radost. Tím ale jejich úspěch nekončí. Jelikož měly vysoký počet bodů, byly dívky nakonec vybrány do krajského kola. Krajské kolo se konalo v úterý 24. května v Novém Městě nad Metují. Zde už jsme se postavili proti nejlepším teamům z kraje, i tak se ale našim dívkám znovu dařilo a umístily se na krásném čtvrtém místě. Nutno podotknout, že bronzová příčka jim unikla o 30 bodů, což je opravdu o fous. Našim dívkám moc gratulujeme a závěrem je důležité říct, že momentálně jsou ve své kategorii čtvrtí z kraje ze zhruba sedmdesáti zúčastněných škol.