Mikulášský den

 

V pátek 2. prosince uspořádali žáci devátých ročníků pro mladší spolužáky z prvního stupně tradiční Mikulášský den. Děti prvních tříd se sešly ve školní tělocvičně, kde na ně čekal Mikuláš, čerti a andělé s připravenými soutěžemi a nadílkou. Druhé až páté třídy si užily bruslení s Mikulášem na ledě v Novém Bydžově. Nesměli chybět čerti, kteří dohlíželi na správný průběh celého dne. Akce se velmi povedla a všichni společně jsme strávili příjemné dopoledne.

Zástupci školního parlamentu

Beseda s Janem Potměšilem

WP_20161130_011Projekt PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ společnosti Člověk v tísni nabízí školám dokumentární i hrané filmy a další audiovizuální pomůcky vhodné k výuce dějepisu. Už dvanáctým rokem jsou žáci základních a středních škol seznamováni s moderní československou historií a s těmi, kteří na vlastní kůži poznali, jak snadno člověk svobodu ztratí a jak těžce ji pak získává zpátky. S touto tematikou jsme se mohli seznámit při besedě na naší škole, při které jsme zhlédli film Z deníku Ivany A., ve kterém osmnáctiletá dívka ze svého pohledu popisuje situaci v komunistickém Československu v roce 1989. Své osobní zkušenosti z listopadových událostí roku 1989 nám přiblížil herec Jan Potměšil. Jeho vyprávění bylo velice zajímavé a dozvěděli jsme se mnoho o událostech kolem sametové revoluce.

Nikola Rychterová a Natálie Koubová

Informace o úklidu žáků v areálu školy

Žáci školy se v rámci pracovních činností podílí na úklidu areálu školy. Podněcování žáků k udržování pořádku, úklid, třídění odpadu a ochrana zdraví je nedílnou součástí ŠVP. Tento úklid je uskutečňován žáky od 3. tříd, pod dohledem vyučujícího a s použitím ochranných pomůcek. Žáci jsou před úklidem poučeni, co mohou sbírat a případné nebezpečné nálezy ihned hlásí vyučujícímu. Rodiče byli podrobně informováni na třídních schůzkách.

Ředitelské volno

V pátek 18. 11. 2016 vyhlašuje ředitelka ZŠ ředitelské volno z důvodu neplánované opravy topení.