SOUTĚŽÍME SE ZEMĚPISEM

Jako každý rok se žáci druhého stupně ve školním roce 2018/2019 zúčastnili astronomické a zeměpisné olympiády. V listopadu 2018 proběhlo školní kolo astronomické olympiády pořádané přímo Českou astronomickou společností. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích. Mladší kategorie (6. a 7. třídy) měla pěknou účast 20 účastníků, přičemž všichni získali počet bodů potřebný pro účast v dalším, krajském kole Astronomické olympiády. Nejúspěšnější řešitelé školního kola byli: 1. místo Nela Kadrlová, 2. místo Jáchym Věříš a 3. místo Jan Mašát. V kategorii starší se zúčastnilo 5 soutěžících z toho čtyři postoupili do krajského kola. Nejúspěšnější byla Monika Mrňáková, která zvítězila ve školním kole a obdržela spolu s ostatními věcné ceny, věnované SRPŠ. V krajském kole Astronomické olympiády, které se řešilo on-line přes počítače, již nikdo nebodoval.
Počátkem roku 2019 proběhlo nejdříve školní kolo zeměpisné olympiády za bohaté účasti žáků ve třech kategoriích. Na stupních vítězů skončili v kategorii A (6. třídy) 1. Petr Pihýr, 2. Veronika Midlochová a 3. Veronika Dolečková, v kategorii B (7.třídy) 1. Michal Vanžura, 2. Nela Kadrlová a 3. Stárek Ladislav, v kategorii C (8.a9. třídy) 1. Myšková Sára, 2. Valentová Anna a 3. Škrlová Natálie. Do okresního kola zeměpisné olympiády v Hradci Králové postupovali první dva z každé kategorie. Sáru Myškovou pak nahradila náhradnice Natálie Škrlová. Okresní kolo mělo tři části: práce s atlasem, teoretický test a praktická část. Konečnými výsledky se můžeme pochlubit, protože nikdo rozhodně nezklamal.
Krásné druhé místo a postup do krajského kola získala Nela Kadrlová v kategorii B. Pěkného umístění dosáhli Michal Vanžura v kategorii B (7. třídy) 10. místo z 19 soutěžících, Anna Valentová v kategorii C (8. a 9. třídy) 9. místo a Natálie Škrlová ve stejné kategorii 11. místo z 27 soutěžících. Dále školu reprezentovali ještě Petr Pihýr (12.) a Veronika Midlochová v kategorii A (6. třídy). Ti se na podobných soutěžích teprve rozkoukávají a získávají zkušenosti do budoucna.
Nela Kadrlová se pak ještě zúčastnila krajského kola v Hradci Králové, kde obsadila sice „až“ 14. místo, ale kdo se může pochlubit samotnou účastí v krajském kole. Navíc Nela boduje v mnoha jiných soutěžích a sbírá cenná umístění. Ještě jednou blahopřeji a těším se se všemi na soutěže se zeměpisem i v roce příštím.

Ing. Petr Suchánek – učitel zeměpisu

Komentáře jsou vypnuty.