Školní parlament

Chtěly bychom se s vámi podělit s našimi zkušenostmi předsedkyně a místopředsedkyně školního parlamentu. Zpětně se domníváme, že na začátku školního roku nebyla naše práce odváděna na 100%. Teprve jsme poznávaly, co tato práce obnáší. Postupem času jsme se zdokonalovaly a snažíme se o to i teď. Zároveň si odnášíme spoustu zkušeností, které se nám budou v životě hodit. Za celý školní rok žákovský parlament uskutečnil mnoho akcí tradičních, ale i nových. Probíhaly například soutěže ve výzdobě dveří tříd, soutěž ve vaření „Prostřeno“, akce Mikuláš a Dětský den pro 1. Stupeň. Uskutečnil se prodej výrobků na Adventní neděli. Rezervy jsou určitě v přístupu některých tříd a jejich zapojení do konkrétních činností. Na druhou stranu bychom chtěly pochválit některé naše mladé kolegy, kteří se do práce zapojili. Spolužáci z osmých ročníků nás doprovázeli na jednání s vedením školy, aby postupně nabírali potřebné zkušenosti. Příští školní rok už to bude zase na nich. Za jejich odvedenou práci bychom jim chtěli poděkovat. Zároveň chceme poděkovat paní učitelce Jadrné, která tolerovala naše chyby, dále paní ředitelce a celému vedení školy za spolupráci v tomto školním roce.

Petra Cholastová , Natálie Škrlová
předsedkyně a místopředsedkyně školního parlamentu

Zástupci školního parlamentu se na svých schůzkách sešli celkem desetkrát. Organizovali společné akce. Zároveň se podíleli na předávání informací do svých tříd a řešení problémů v průběhu školního roku. Poděkování za vykonanou práci patří především Petře Cholastové, Natálii Škrlové a Davidu Štěrbovi z 9. B. Nejaktivnější členové se 17. 6. za odměnu zúčastnili exkurze do Senátu ČR.

Mgr. Hana Jadrná

Komentáře jsou vypnuty.