Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

Školní rok 2019/20 začíná v pondělí 2. září 2019

V 8 hodin se dostavíte do školní družiny, v 9 hodin bude slavnostní zahájení před budovou ZŠ a potom ve třídách.

Počet tříd závisí na počtu přijatých dětí. Do školy přijímáme všechny žáky, jejichž zákonní zástupci podají žádost o přijetí.

Při rozdělování do tříd bude brán zřetel na jednoho nejbližšího kamaráda, jinak je rozdělení

 a určení třídní učitelky v kompetenci školy.

Seznam pomůcek, které kupují rodiče

vybavený penál, pastelky, tužky, ořezávátko, guma

desky na číslice, desky na písmena, obaly na sešity

cvičební úbor – tepláky, tričko, kraťasy, cvičky do tělocvičny a tenisky na venkovní hřiště

bačkory v sáčku, lepící štítky se jménem, zástěra nebo staré tričko na VV, ručník, papírové kapesníky – VŠE PODEPSAT !!!

Nic dalšího nekupujte, vše si dokoupí třídní učitelky z peněz, které dáte na konto žáka.

Informace k placení školních akcí – konto žáka
           Z důvodu zjednodušení vybírání peněz na jednotlivé akce již několik let ve škole funguje tzv. konto žáka. Na začátku školního roku se složí celá částka najednou (po domluvě je možné v několika splátkách) nejlépe na bankovní účet školy nebo v hotovosti v kanceláři (1. patro na staré budově). Pro školní rok 2019-2020 byla pro žáky 1. tříd určena částka 2.200,- Kč. Z této sumy se hradí společný nákup dalších školních a výtvarných potřeb, pracovní sešity, během roku divadla, příspěvek SRPŠ, exkurze, výlety aj.

            Platbu nebo 1. splátku je nutné uhradit nejdéle do 18. 9. 2019 (pomůcky, první akce).
V notýsku budete mít pokyn k platbě a všechny nutné údaje (neposílejte dříve). Pro správnou identifikaci platby je nutné dodržet všechny pokyny.

            Všechny platby jsou součástí účetnictví školy, o všech akcích a platbách jsou rodiče informováni prostřednictvím notýsku. O zůstatku na kontě žáka si mohou rodiče kdykoliv požádat, informace dostanete na každé třídní schůzce. Před každou akcí je nutné mít na kontě dostatek finančních prostředků. Pokud tomu tak není, žáci se akce nezúčastní.

Pro bližší informace se můžete obrátit na zástupkyni ředitelky školy

Mgr. G. Masláková

mail –  maslakova@zschlumecnc.cz

Komentáře jsou vypnuty.