Etický kodex učitele

  • Respektuje žáky a všestranně je rozvíjí,
  • dává rovné šance žákům,
  • nese zodpovědnost za své chování,
  • učí žáky svobodě v rozhodování a za své jednání nést důsledky,
  • nezneužívá moci,
  • pracuje týmově s kolegy,
  • profesně roste a studuje odborné prameny,
  • je morálně bezúhonný,
  • věnuje pozornost názorům druhých,
  • přistupuje aktivně k životu školy.

Komentáře jsou vypnuty.