Úřední deska

 


Informace k zápisu na školní rok 2017/2018

Žádost k zápisu

Žádost o odklad


 

Vážení rodiče,

školní akce budou opět během školního roku hrazeny z konta žáka. Zůstatek z loňského roku byl převeden a o jeho zůstatku budete informováni prostřednictvím notýsku a žákovské knížky.

Během září uhraďte dohodnutou částku na číslo účtu 36920511/0100.

Do poznámky nezapomeňte napsat jméno, příjmení a třídu dítěte pro správnou identifikaci platby. Variabilní symbol není nutný.

DOPORUČUJEME:
1. třídy – 2.000,- Kč najednou nebo splátky v září 500,- Kč a potom platby každé 2 měsíce tak, aby bylo možné čerpat finance na pomůcky a školní akce (vždy s vaším souhlasem).

2. – 9. třídy – 1.500,- Kč najednou nebo splátky jako u 1. tříd.

Pokud máte požadavek na jiné částky splátek, dohodněte se v kanceláři školy.

Každému dítěti bude evidováno jeho konto zvlášť, o zůstatku se můžete informovat u třídního učitele nebo u paní Suchánkové v kanceláři školy.

Vyúčtování bude provedeno na konci školního roku.

Komentáře jsou vypnuty.