Školní družina

Vedoucí vychovatelka
Bc. Ladislava Strnadová
Tel.: 495 484 570 (kl. 105)
Mobil: 777 478 781
E-mail: strnadova@zschlumecnc.cz

Rozdělení tříd

Dokumenty Školní družiny
Přijetí žáků do ŠD
Vnitřní řád ŠDŠVP ŠD
Informace pro rodiče
Pokyn k úplatě za ŠD

VP ŠD
Informace pro rodiče
Pokyn k úplatě za ŠD

Zápisní lístek do ŠD
Nabídka mimoškolního vzdělávání
Přihláška do kroužku
Časový rozvrh kroužků

 

Komentáře jsou vypnuty.