Projekty MŠMT

Škola realizuje dvouletý projekt MŠMT spolufinancovaný EU z výzvy č. 02_16_022.

Rozvoj v oblasti personální podpory a vzdělávání pedagogických pracovníků

Komentáře jsou vypnuty.