Lyžařský výcvik

Letos se lyžařské kurzy opět uskuteční ve dvou termínech (leden máme za sebou, únor nás čeká) v příjemném prostředí penzionu Stará Celnice v Horních Albeřicích. I díky podpoře našeho města, které zapůjčilo škole a potřebným žákům zdarma lyžařské sety, odjelo na lyže celkem 36 žáků pod dohledem paní Mackové, Jirouskové, pana Šteyra a Kárníka. Počasí nám přálo. Lyžovali jsme za chalupou a vyzkoušeli i běžky. Lyžařské dovednosti zvládli i začátečníci, z čehož jsme měli velkou radost.

Fotogalerie

Exkurze do Planetária v HK

Měli jsme s paní učitelkou Rejlovou moc hezký výlet do planetária. Šli jsme po naučné stezce s vyobrazením planet a do krásného kina, kde nám promítali souhvězdí, planety a jak Američané poprvé přistáli na Měsíci. Viděli jsme vznik Země, co na ní před námi žilo a jak vymřeli dinosauři. V hale jsme si mohli vyzkoušet simulátor zemětřesení a elektrickou kouli. Šli jsme se také podívat na kyvadlo, které jsme rozhoupali, a když jsme se vrátili, točilo se do elipsy, jako důkaz toho, že se Země otáčí kolem Slunce. Dalekohledem jsme viděli Slunce promítnuté na plátno a pan průvodce nám na modelu telluria ukazoval, jak se na Zemi střídají roční období a den a noc. Nakonec jsme se mohli zvážit a zjistit tak, kolik kilogramů bychom vážili na Měsíci a Jupiteru. Koupili jsme si pohledy planet nebo mapu noční oblohy a jeli jsme zpátky domů. Byl to krásně strávený den.

 Pepa Březina 5.B

POKOS (příprava občanů k obraně státu)

Pozvánka

7. 2. Ministerstvo obrany ČR připravilo vzdělávací akci pro 6. a 7. ročníky naší školy s názvem POKOS (příprava občanů k obraně státu). Prohlídka vojenské techniky bude připravená pro celou školu a pro žáky I. stupně v tento den proběhne slavnostní předání cen za výtvarnou soutěž na téma ARMÁDA.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018

Letošní tříkrálová sbírka proběhla na naší škole v pátek 5. 1. 2018. Žáci ze třídy 8. A zaučovali nové koledníky ze třídy 6. A. Čtyři skupinky tří králů vyrazily do chlumeckých ulic, kde navštívily hlavně místní obchody a organizace. Všude zazpívaly koledu a popřály hezký nový rok. Příspěvky od dárců jsme odevzdali Charitě v Hradci Králové, která tuto celorepublikovou akci pro náš region organizuje. Děti za necelé dopoledne vybraly téměř 15 000 korun, za což jim patří velký dík. Už tradičně je doprovázeli bývalí žáci naší školy, kteří se tak každoročně zapojují do této chvályhodné akce.

Fotogalerie

Streetballový turnaj

Výsledky

Předvánoční streetballový turnaj dopadl na výbornou. K vidění byly pěkné sportovní výkony plné emocí. Zvítězit mohl sice jen jeden, ale všichni jsme si to užili. Děkuji kolegům za spolupráci. Přeji všem hezké svátky a štěstí, zdraví.

Mgr. Vladan Kárník

Rozsvěcení vánočního stromu

V neděli 3. 12. proběhlo na náměstí našeho města slavnostní rozsvěcení vánočního stromu. Všichni návštěvníci měli možnost zakoupit si cukroví nebo výrobky zhotovené žáky naší školy, a tak podpořit indickou dívku Rubby, kterou naše škola adoptovala na dálku. Děvčata sedmých a devátých ročníků napekla preclíky a linecké cukroví.  Konečný výtěžek prodeje byl téměř 12000Kč. Tyto prostředky budou využity i na další charitativní účely. Děti na náměstí mohly do velké poštovní schránky vhazovat dopisy pro Ježíška nebo si prohlédnout velký betlém.

Anna Doležalová, 9. C