POKOS (příprava občanů k obraně státu)

Pozvánka

7. 2. Ministerstvo obrany ČR připravilo vzdělávací akci pro 6. a 7. ročníky naší školy s názvem POKOS (příprava občanů k obraně státu). Prohlídka vojenské techniky bude připravená pro celou školu a pro žáky I. stupně v tento den proběhne slavnostní předání cen za výtvarnou soutěž na téma ARMÁDA.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018

Letošní tříkrálová sbírka proběhla na naší škole v pátek 5. 1. 2018. Žáci ze třídy 8. A zaučovali nové koledníky ze třídy 6. A. Čtyři skupinky tří králů vyrazily do chlumeckých ulic, kde navštívily hlavně místní obchody a organizace. Všude zazpívaly koledu a popřály hezký nový rok. Příspěvky od dárců jsme odevzdali Charitě v Hradci Králové, která tuto celorepublikovou akci pro náš region organizuje. Děti za necelé dopoledne vybraly téměř 15 000 korun, za což jim patří velký dík. Už tradičně je doprovázeli bývalí žáci naší školy, kteří se tak každoročně zapojují do této chvályhodné akce.

Fotogalerie

Streetballový turnaj

Výsledky

Předvánoční streetballový turnaj dopadl na výbornou. K vidění byly pěkné sportovní výkony plné emocí. Zvítězit mohl sice jen jeden, ale všichni jsme si to užili. Děkuji kolegům za spolupráci. Přeji všem hezké svátky a štěstí, zdraví.

Mgr. Vladan Kárník

Rozsvěcení vánočního stromu

V neděli 3. 12. proběhlo na náměstí našeho města slavnostní rozsvěcení vánočního stromu. Všichni návštěvníci měli možnost zakoupit si cukroví nebo výrobky zhotovené žáky naší školy, a tak podpořit indickou dívku Rubby, kterou naše škola adoptovala na dálku. Děvčata sedmých a devátých ročníků napekla preclíky a linecké cukroví.  Konečný výtěžek prodeje byl téměř 12000Kč. Tyto prostředky budou využity i na další charitativní účely. Děti na náměstí mohly do velké poštovní schránky vhazovat dopisy pro Ježíška nebo si prohlédnout velký betlém.

Anna Doležalová, 9. C