Divadelní představení

Kytice v Klicperově domě

Dne 26. dubna jsme navštívili Klicperův dům. Navštívili jsme představení Kytice. Bylo to vlastně 5 balad z Erbenova svazku se stejnojmenným názvem. První v pořadí byla báseň Kytice, dále následovaly balady Vrba, Vodník, Zlatý kolovrat a Svatební košile. Divadlo hráli herci i loutky, které doprovázela hudba přímo hraná herci na různé hudební nástroje. Velmi zajímavé byly i kulisy a taneční doprovod. Za všechny musíme říct, že se nám divadlo, které přijeli zahrát herci až z Brna, velmi líbilo.

Sára Faltová, Nela Lichá, Veronika Svobodová a Anežka Špásová, 6.D


Výstava domácích mazlíčků

Dne 1. června se konala na naší škole „Výstava domácích

mazlíčků“.

Výstava byla připravena v rámci Dne dětí pro děti prvních až čtvrtých tříd. Svoje zvířátka přinesli ukázat chovatelé z druhého stupně. Děti si mohly prohlédnout a pohladit morčata, křečka, králíky, kočku, želvy, velkého afrického hlemýždě, kanára, kachňata, hroznýše, strašilky, pakobylku a ještěry. No, nešlo tedy vždy jen o mazlíčky, ale o to větší to byl pro děti zážitek. Součástí byla i výstava obrázků na téma „Moje oblíbené zvíře“. Vítězem se stal obrázek „Koně“ (Nela Kličková 5.C), na druhém místě se umístili „Papoušci“ (Žaneta Šittlerová 8.C) a třetí „Veverka“ (Nela Lichá 6.D). Děti nakonec zhlédly video o odvážných kočkách. Děkuji dětem, které se na výstavě podílely a také jejich rodičům za podporu.

Fotografie z výstavy i vítězné obrázky si můžete prohlédnout ve FOTOGALERII.

Michaela Černá


 

Exkurze 3.A v Hradci Králové

Ve středu 7. 6. jsme navštívili HZS v Hradci Králové. Prohlédli jsme si základnu s hasičskými vozy a vyslechli jsme odborný výklad o činnosti hasičů. Dále jsme prošli historické centrum krajského města, kde je hlavní dominantou chrám sv. Ducha, Bílá věž, budova staré radnice a morový sloup. Poslední zastávkou byl soutok Labe a Orlice a nádherné Jiráskovy sady.

Fotogalerie


 

Den s lesníky

Fotogalerie

V pátek 2.června měli žáci 4.ročníků a jejich třídní učitelé možnost vyzkoušet si, jaké to je pracovat v lese. V oboře Kinských v Kněžičkách nás nejprve slavnostně přivítali troubením na lesní roh, poté si nás rozdělili do šesti skupin zkušení lesníci a dobrodružství mohlo začít.

Celý program byl rozdělen do několika samostatných stanovišť. Dostali jsme možnost vyzkoušet si, jak se sází stromky, jaká je o ně péče,  jak se vybírají a následně kácejí stromy určené k prořezu. Sami jsme si mohli vyzkoušet řezání pokácenych stromů ruční pilou, uřezané špalíčky jsme si označili a nahlédli jsme pod pokličku tomu, jak v lese pracují s koňmi. Vyzkoušeli jsme si také střelbu na terč, znalosti lesní zvěře, a také to, jak se měří výška, objem a stáří stromů. Na posledním stanovišti jsme pak měli možnost zjistit, co vše se vyrábí a k čemu všemu se dřevo používá, některé věci nás i překvapily.

Odpoledne bylo zábavné a přínosné zároveň, přineslo nám spoustu nových zkušeností, poznatků a zároveň jsme mohli stavit krásný den na čerstvém vzduchu.

Soňa Mrzenová

Dětský den

Dne 1. 6. uspořádaly deváté třídy tradiční dětský den pro první stupeň. Ještě pár dní před začátkem akce, jsme dolaďovali detaily a obcházeli sponzory. Třída 9. A organizovala na hřišti  pod sokolovnou fotbal a vybíjenou pro páté ročníky. První, druhé a třetí třídy soutěžily pod vedením 9. B na školním dvoře v různých disciplínách.  Třída 9. C připravila v zámeckém parku šipkovanou pro třetí a čtvrté ročníky. Sponzorské dary se rozdělily mezi jednotlivé třídy. Děti si domů odnesly různé ceny a doufáme, že i mnoho hezkých zážitků.

 Za školní parlament Nela Svobodová, Kateřina Svobodová a Nikola Váňová