Charakteristika školy

Základní škola v Chlumci nad Cidlinou

Jedná se o příspěvkovou organizaci s právní subjektivitou, která byla zřízena Městem Chlumec nad Cidlinou. Činnost organizace je vymezena zřizovací listinou.

Organizace vystupuje ve vztahu k ostatním právnickým a fyzickým osobám svým jménem a její činnost se řídí Občanským zákoníkem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Jménem organizace má právo vystupovat pouze její statutární zástupce.

Základní škola se skládá z pěti budov. Budova II. stupně se nachází v Kozelkově ulici, provoz zde byl zahájen v roce 1899. Budova I. stupně, postavená v roce 1993, je ve Smetanově ulici, kde se nachází i hlavní vchod do areálu školy. Školní družina a školní jídelna jsou umístěny v samostatné budově z roku 1989. V roce 2011 byla tato budova rekonstruována (oprava střechy, výměna oken, zateplení pláště budovy, částečné odizolování zdiva). V roce 1994 byla postavena nová sportovní hala v areálu školního dvora
a v roce 2001 se začal budovat areál dvora. V současné době má školní dvůr čtyři hřiště: dětské, skateboardové, asfaltové a hřiště s umělým povrchem. Protože škola měla nevyhovující šatny, v roce 2001 byl přistaven šatnový pavilon, který bezprostředně navazuje na vstup do školy. V roce 2003 byly vybudovány za budovou školy školní pozemky.

Zřizovateli se podařilo získat finanční prostředky na vybudování půdní vestavby. Škola tím získala v roce 2007 nádherné prostory, kde jsou umístěny moderní odborné učebny (výuka cizích jazyků, vaření, hudebna).

V roce 2008 škola zpracovala a začala realizovat dvouletý projekt „Moderními výukovými metodami ke zdokonalování a modernizaci základního vzdělávání“. Ten přinesl do školy moderní technické vybavení (interaktivní tabule, počítače do běžných učeben, moderní nábytek, rekonstrukce odborných učeben zeměpisu, hudebny, jazykové učebny, výtvarně řemeslných činností, výtvarné výchovy, dějepisu, ale i další zhodnocení budovy).

V roce 2011 škola využila další možnost získat peníze z EU projektem „Lépe a více!“. Ten je zaměřen hlavně na naše žáky a jejich názornější výuku. Realizace projektu je do roku 2013.

Snažíme se žákům nabídnout moderní vybavení dalších odborných učeben. Mají tak k dispozici učebnu fyziky, chemie, přírodopisu, dvě počítačové učebny, dvě tělocvičny
a předsálí s horolezeckou stěnou.

Jsme velký areál, který neustále proměňuje své vybavení a hlavně reaguje na potřeby žáků. Škola má zpracovaný vlastní vzdělávací program „MOZAIKA“, kterým se snažíme uspokojit mnohostranné zájmy žáků. V roce 2012 celý pedagogický sbor prošel vzděláváním s názvem „MIŠ“ (minimalizace šikany). Nechceme zavírat oči před problémy našich žáků, ale chceme je umět  řešit a pomáhat žákům i rodičům. K tomu přispívá i dvouletý projekt financovaný MŠMT, který nám umožňuje mít na škole na plný úvazek vlastního školního psychologa.

Náš žák a klima školy stojí na nejvyšším stupni našich hodnot.

Komentáře jsou vypnuty.