Tradiční školní koleda tří králů

Fotogalerie

Základní škola v Chlumci nad Cidlinou již nejméně desetkrát zorganizovala pod záštitou Oblastní charity v Hradci Králové lednovou tříkrálovou sbírku. Žáci osmých ročníků letos zaučovali v koledování své spolužáky z šesté třídy. Ochotně je doprovázeli starší absolventi naší školy, kteří vždy na koledníky dohlížejí, případně podávají veřejnosti informace o organizaci sbírky. Čtyři skupiny králů letos chodily městem 6. 1. dopoledne. Jako každý rok se setkaly se vstřícností i odmítáním a musely celou akci se slušností zvládnout. Děkujeme všem zúčastněným dětem a jejich doprovodu. Poděkování patří také všem chlumeckým institucím, podnikům, obchodníkům a náhodným kolemjdoucím, kteří našim králům přispěli do jejich kasiček. Dohromady naše čtyři skupiny vykoledovaly 12 502 korun.

Eva Řezáčová

Předvánoční turnaj v košíkové

Tradiční klání v basketbalu na jeden koš vyplnilo předvánoční odpoledne ve škole. Tříčlenné týmy složené ze dvou chlapců a dívky sehrály turnaj v tělocvičně základní školy. Povzbuzování spolužáků doplnilo krásnou atmosféru a hnalo hráče ke sportovním výkonům. Vítězové byli všichni, kteří se zúčastnili. Vždyť ve zdravém těle je zdravý duch a kdo si hraje – nezlobí.
Mgr. Vladan Kárník

Advent – rozsvěcení města

V neděli 1. 12. v 17 hodin se konalo slavnostní rozsvícení našeho města Chlumce nad Cidlinou při příležitosti první adventní neděle. Již tradičně žáci napekli linecké pečivo a křupavé preclíky. Při pracovních činnostech jsme vyráběli adventní věnce, vánoční ozdoby a svícny. Výrobky jsme nabízeli na adventním trhu. Akce byla úspěšná. V letošním roce nám přálo i počasí. Vybrané peníze budou uloženy na účet SRPŠ a vhodně využity pro další činnost žáků naší školy.  Všem zúčastněným děkujeme za jejich spolupráci.

   Zástupci školního parlamentu

Mikulášský den

V pátek 6. prosince uspořádali žáci devátých tříd pro své mladší spolužáky z prvního stupně Mikulášský den. Pro prvňáčky tato akce probíhala ve velké tělocvičně. Druhé třídy měly Mikuláše v malé tělocvičně a v respiriu na prvním stupni. Třetí až páté třídy si užily bruslení s Mikulášem na ledě v Novém Bydžově. Samozřejmě nechyběli andělé a čerti, kteří hlavně menším žákům naháněli strach. Po čertovském řádění nastal klid a Mikuláš otevřel knihu hříchů. Poté se děti přesunuly na stanoviště, kde pro ně byla připravena celá řada zajímavých aktivit a pro první a druhé třídy i sladká odměna. Starší žáci si také zasoutěžili, ale především si užili bruslení. Celá akce se vydařila a všichni společně jsme strávili příjemné dopoledne.

                                                                   Zuzka Burčíková

Činnost školního parlamentu

Ve středu 18. prosince žáci naší školy navštívili domov seniorů V Podzámčí a potěšili jeho klienty vánočními koledami, které nacvičili při hodinách hudební výchovy. Vystoupení se líbilo a navodilo překrásnou vánoční atmosféru.

                                                         Adéla Schovánková

Vánoční dílna pro prvňáčky

Fotogalerie

Přesně před třemi lety, když jsme chodili do 2. třídy, uspořádala pro nás naše současná paní učitelka se svou tehdejší třídou tvořivou dílničku. Právě tato akce byla důvodem pro to, abychom na oplátku vytvořili něco pro naše kamarády z prvních tříd i my. Pozvali jsme si je tedy 17. prosince k nám do třídy, abychom společně ozdobili perníčky, vyrobili vánoční zápichy, dekorace, přáníčka nebo drobné ozdobičky a andílky. Podívat se na nás přišli i bývalé paní učitelky, díky čemuž jsme mohli prohlubovat i vzájemné vztahy mezi mladšími a staršími generacemi. Celá akce se moc vydařila a my všichni věříme, že by se z toho mohla stát každoroční tradice.

Mgr. Soňa Mrzenová a třída V.B